*THE HERMITS' HANDSHAKE   - go to orderlist    

Download Nederlandse tekst van de briefwisseling (A4 printbaar)

For my new book THE HERMITS’ HANDSHAKE

I descend into existential loneliness or silence.


I am convinced that we shape our lives on the basis of this depth that is often experienced as frightening.


I have been working on a series of paintings on paper in which I explore this abyss of solitude.


THE HERMITS’ HANDSHAKE is designed as a linen covered slipcase

containing twenty-four loose leaf reproductions of the paintings.


In order to approach the original as close as possible the works, both front and back, are depicted in true size.


Thus, the works can be experienced as a multicolor and merciful encounter with solitude.


An important lesson that solitude teaches us

is to allow ‘releasement’ or in German ‘Gelassenheit’ (Meister Eckhart and Martin Heidegger).


In an written exchange with philosopher of culture Gerard Visser I discuss the condition of ‘releasement’ in relation to my painting.


This correspondence comes in a separate textbook inside the slipcase.


© George Meertens, Breda (NL) and Visegrád (HU), May 2023


 

THE HERMITS’ HANDSHAKE

book € 80,-

book + randomly chosen original work € 250,-

book + original work depicted in the book € 450,-


www.georgemeertens.com

contact@georgemeertens.com


THE HERMITS' HANDSHAKE colophon: 

Paintings: George Meertens – works on paper (32 x 24 cm) made between 2018 en 2022. Correspondence: Gerard Visser (emeritus professor philosophy of culture, University of Leiden) en George Meertens – Edition: 75 copies – Design: Mark van den Eijnden, Van den Eijnden - design, Weert and George Meertens – Production assistance: Mark van den Eijnden – Print: Drukkerij Tielen, Boxtel – Binding: Gijs Wortel Binding, Someren-Eind – Editing: Rick Vercauteren, Venlo and Laura van Campenhout, Breda Translation dutch/english: Pierre Bouvier, Amsterdam - Photography: Peter Cox, Peter Cox Fotografie, Eindhoven – Size: 32 x 24 cm – Self published


Voor mijn nieuwe boek THE HERMITS’ HANDSHAKE daal ik af in de existentiële eenzaamheid of stilte.


Ik ben ervan overtuigd dat we ons leven vormgeven op grond van deze vaak als beangstigend ervaren diepte.


Ik heb gewerkt aan een serie schilderingen op papier waarin ik deze afgrond van verlatenheid meermaals verken.


THE HERMITS’ HANDSHAKE is ontworpen als een met linnen omklede cassette met

daarin opgenomen vierentwintig losbladige reproducties van de schilderingen.


Om het origineel zo dicht mogelijk te benaderen zijn alle werken, zowel de voor- als achterkant, op ware grootte afgebeeld.


De werken kunnen zo ervaren worden als een

veelkleurige en genadevolle ontmoeting met eenzaamheid.


Een belangrijke les die eenzaamheid ons leert

is het toelaten van ‘Gelassenheit’ (Meister Eckhart en Martin Heidegger).


In een correspondentie bespreek ik samen met de cultuurfilosoof Gerard Visser die gelatenheid in relatie tot mijn werk.


Deze brieven zijn als afzonderlijk boekwerk opgenomen in de cassette.


©George Meertens, Breda (NL) en Visegrád (HU), mei 2023THE HERMITS’ HANDSHAKE

boek € 80,-

boek + willekeurig gekozen origineel werk € 250,-

boek + origineel werk afgebeeld in boek € 450,-


www.georgemeertens.com 

contact@georgemeertens.com


THE HERMITS' HANDSHAKE colofon: 

Schilderingen: George Meertens – werken op papier (32 x 24 cm) tussen 2018 en 2022. Correspondentie: Gerard Visser (emeritus hoofddocent cultuurfilosofie, Universiteit van Leiden) en George Meertens – Oplage: 75 exemplarenOntwerp: Mark van den Eijnden, Van den Eijnden - design, Weert en George Meertens – Productie assistentie: Mark van den Eijnden – Druk: Drukkerij Tielen, Boxtel – Binding: Gijs Wortel Binding, Someren-Eind – Editing: Rick Vercauteren, Venlo en Laura van Campenhout, Breda – Vertaling Nederlands/Engels: Pierre Bouvier, Amsterdam - Fotografie: Peter

 Cox, Peter Cox Fotografie, Eindhoven – Formaat: 32 x 24 cm – Uitgegeven in eigen beheer

English

Nederlands

24 WORKS IN THE BOOK

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11 sold

#12 sold

#13 sold

#14 sold

#15

#16 

#17 sold

#18

#19 sold

#20 sold

#21 sold

#22 sold

#23 sold

#24 sold

THE HERMITS' HANDSHAKE - go to orderlistpresentatie, donderdag 6 juli, 14u30, Stedelijk Museum Breda.

presentation, Thursday 6 July, 2.30 pm, Stedelijk Museum Breda.