Dwaal, 2009, olieverf op linnen, 60x70 cm
Aanraken, 2010, olieverf op linnen, 110x130 cm
Stemmen, 2010, olieverf op papier, 65x50 cm
Licht, 2010, olieverf op linnen, 220x200 cm
Hars, 2009/2010, olieverf op linnen, 220x200 cmDenken, 2009, olieverf op linnen, 110x130 cm
Bemin, 2009, olieverf op linnen, 110x130 cm
Luister, 2010, olieverf op linnen, 60x70 cm
Grote stem, 2010, olieverf op linnen, 220x200 cm
Wond, 2010, olieverf op linnen, 60x70 cm